TİCARET SİCİLİ - MAHKEME İLANI


YEŞİL GLOBAL ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu’ndan

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 621915 sicil numarası ile Şirketimizin, 24.04.2018 tarih ve 2018/08 numaralı Yönetim Kurulu Kararının iptali için davacılar Hüseyin Yazıcı ( T.C. No. 48766666986 ), Bayram Yazıcı (T.C. No. 48754667322) ve Lemar Yapı ve Turizm A.Ş. ( VKN: 6080510904) vekili tarafından, İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 2019/7 Esas no.su ile dava açılmış olup, duruşma gününün 12.10.2019 tarihinde saat 14:25 olduğu bilgilerinize sunulur.

Duyuru tam metni için tıklayın.
Ticaret Sicili Gazetesi için tıklayın.