FAALİYET ALANLARIMIZ

 • 1
  YENİLENEBİLİR ENERJİ
  Çöp Gazından Elektrik Enerjisi Üretimi, Rüzgar Enerjisi, Jeotermal Enerji
 • 2
  YATIRIM PORTFÖYÜ
  Yenilebilir Enerji, ORC, Biogaz, Katı Atık ve Su Atık Yönetimi
 • 3
  TİCARET
  Elektrik Toptan Satış, Doğal Gaz Toptan Satış, Gönüllü Karbon Kredisi
 • 4
  AR&GE
  Santral Çözümleri ve Optimizasyon
 • 5
  ATIKLARIN TERMAL BERTARAFI
  Piroliz & Syn Gas Yöntemi İle Atıkların Termal Bertarafı