KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

AYDINLATMA METNİ

AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ, İMHA VE ÇEREZ POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ, İMHA VE ÇEREZ POLİTİKASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi.